top of page

DESPRE NOI

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „NICOLAE ROTARU” CONSTANŢA

În anul 1990, Liceul nr. 9 Constanţa, care avea în componenţă clase cu profil sportiv, devine Liceul de Educaţie Fizică Constanţa. Apoi, prin fuziunea dintre acest liceu şi Clubul Sportiv Şcolar nr. 2, se înfiinţează Liceul cu Program Sportiv Constanţa. În anul 2005, la solicitarea învăţătorilor, profesorilor, antrenorilor, elevilor şi părinţilor, ca semn de preţuire pentru domnul profesor Nicolae Rotaru care a condus 22 de ani destinele acestei şcoli, şcoala noastră primeşte numele de Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru" Constanţa (O.M.E.C. 4212 / 30 mai 2005).

CINE A FOST PROFESORUL ȘI OMUL NICOLAE  ROTARU ?

S-a născut în Craiova în anul 1943. A fost repartizat la Liceul Industrial nr. 4 Constanța . A urmat studiile universitare la ICF București.

 

A jucat handbal la CSS Craiova și la Rapid București, fiind unul dintre componenții echipei care a realizat în 1971 promovarea în Divizia B. O scurtă perioada de timp a fost  profesor coordonator, lucrând cu echipele de copii de la Clubul Sportiv Școlar nr. 1 Constanța. Dintre cei mai cunoscuți sportivi pe care i-a selecționat ți promovat se numără: Gheorghe Leagăn, Marian Popovici, Mircea Olaru.  A fost timp de patru ani, antrenorul principal al echipei Comerțul Constanta. Din 1979 când a fost numit director la Clubul Sportiv Școlar nr. 2 Constanța a renunțat la activitatea de performanță, dedicându-se activității de manager. Din 1992, CSS nr. 2 se unește cu Liceul cu Program Sportiv Constanța sub denumirea de Liceul cu Program Sportiv – CSS Constanța  - Director Prof. NICOLAE  ROTARU.

 

A fost unul dintre inițiatorii și promotorii înființării Liceelor cu Program Sportiv - CSS , care aveau ca scop îmbinarea activității sportive cu activitatea școlară atât pentru elevii liceului, cât și pentru sportivii altor secții sportive. Timp de 22 de ani cât a fost la conducerea CSS 2, Constanța și apoi LPS - CSS Constanța, domnul Rotaru Nicolae s-a dedicat total activității de creștere continuă a prestigiului școlii atât în țară, cât și peste hotare.

 

Nu a fost doar un director, în primul rând a fost un OM cu o moralitate desăvârșită , a dat dovadă de atașament total față de colegii și elevii sportivi pe care i-a îndrumat spre cele mai prestigioase rezultate din istoria clubului. A stiut să-și suporte suferința pricinuită de o boala nemiloasă, să rămână tot timpul prezent și neclintit alături de colegi și elevi, până în ultima clipă a vieții.

 

Prin felul în care a organizat activitatea CSS Constanța iar după 1993 Liceul cu Program Sportiv – înființat ca urmare a eforturilor și numeroaselor demersuri ale domniei sale – sportul școlar constănțean a fost prezent în permanență pe primele locuri în rândul unităților școlare de profil din România, fiind motiv de mândrie și respect, de împlinire profesional pentru toți cei implicați în fenomenul sportiv.

MISIUNE ȘI VIZIUNE

MISIUNEA:

„ŞCOALA: ÎN, PRIN, PENTRU COMUNITATE”

Instituţia noastră contribuie la promovarea valenţelor ce derivă din dualitatea educaţie - sport. Având o ofertă unică în peisajul constănţean, urmărim formarea unor elevi responsabili, dinamici, flexibili şi capabili să-şi gestioneze resursele personale, materiale şi spirituale.
 

Misiunea este fundamentată pe valorile şcolii noastre:
Autocunoaştere;
Responsabilitate;
Perseverenţă;
Creativitate;
Toleranţă;
Respect pentru valorile locale, naţionale şi europene. Pentru realizarea misiunii şi a viziunii au fost luate în considerare noile politici educaţionale lansate de M.E.C. , politici şi strategii care au ca obiectiv final punerea în valoare a capacităţilor fiecărui elev în folosul acestuia şi al comunităţii, formarea de abilităţi care să permită învăţarea pe tot parcursul vieţii, cu o bună inserţie socială.
Centrarea activităţilor instructiv - educative pe nevoile şi aşteptările elevilor;
Centrarea activităţilor sportive pe obţinerea performanţelor;
Formarea continuă a personalului didactic şi didactic - auxiliar;
Asigurarea unui mediu educaţional adecvat pentru desfăşurarea activităţilor sportive, şcolare şi extraşcolare;
Utilizarea eficientă a resurselor materiale şi financiare;
Promovarea imaginii şcolii noastre în societate.

VIZIUNEA:

CITIUS! ALTIUS! FORTIUS!

Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” se constituie ca centru de interes local, regional şi naţional pentru elevii ce doresc să atingă performanţe sportive în cele zece ramuri, păstrând nivelul de educaţie optim pentru a accede în învăţământul superior sau direct pe piaţa muncii. Deasemenea, este centru de interes pentru profesori şi antrenori performanţi, pentru părinţii care apreciază valorile autentice şi în general, pentru toţi cei care cred în valenţa educaţiei împletită cu sportul de a modela caractere, de a desena viitorul.

Motto: MENS SANA IN CORPORE SANO!

RESURSE MATERIALE

CLASE ȘI LABORATOARE

19 săli de clasă

2 laboratoare de informatică (30 calculatoare / 60 laptopuri)

1 cabinet teorie sportivă

1 cabinet psihopedagogic

➲ 1 bibliotecă

1 cabinet medical

SĂLI DE SPORT

➲ sediu club

➲ sală de forță

➲ sală de dans sportiv

➲ sală de haltere

➲ sală de lupte libere

➲ sală de lupte greco-romane

➲ sală de judo

➲ sală de tenis de masă

➲ 6 terenuri de tenis (zgură)

➲ 2 terenuri de tenis (bitum)

➲ bază nautică

➲ stadion rubgy

CĂMIN ȘI CANTINĂ

➲ bucătărie

➲ spălătorie

➲ sală de mese

➲ 37 camere - 170 de locuri

bottom of page